خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 20 تیر 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...