کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 , 20 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [185000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 16 و 20 مرداد 1398 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...