خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن VIP پژوهش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [155000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 21 تیر 1398 در کرج سالن VIP پژوهش سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...