کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا

خواننده: حمید حامی و نیما مسیحا

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 , 16 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [185000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی و نیما مسیحا ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی و نیما مسیحا

کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا 15 و 16 مرداد 1398 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...