کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: سمنان سالن ایران زمین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 20 تیر 1398 در سمنان سالن ایران زمین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...