کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایش های بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 24 و 25 تیر 1398 در تبریز سالن همایش های بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...