کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 2 مرداد 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...