خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلـال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [135000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 23 تیر 1398 در زاهدان سالن سینما هلـال سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...