خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: شهر مهاجران تالار پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 23 تیر 1398 در شهر مهاجران تالار پتروشیمی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...