» » سالن مولای متقیان بردسیر

آدرس :
بردسیر - میدان آزادی - خیابان دکتر فاطمی - سالن ورزشی مولای متقیان