کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [140000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 12 تیر 1398 در شاهرود سالن ذوب آهن سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...