کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: تکاب سالن فرهنگیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [-] تومان

خرید اینترنتی : -

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 27 تیر 1398 در تکاب سالن فرهنگیان ...