کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: سنندج مجتمع فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 13 تیر 1398 در سنندج مجتمع فجر سایت خرید بلیط : www.parsbelit.com ...