کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 15 تیر 1398 در ارومیه سالن دریا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...