کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 12 تیر 1398 در اراک مجتمع ستارگان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...