کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 17 و 18 و 19 و 20 و 21 تیر 1398 در گرگان سالن فخرالدین خرید اینترنتی www.aradconcert.com ...