کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ نیاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 23 , 24 , 25 , 28 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 23 و 24 و 25 و 28 مرداد 1398 در تهران کاخ نیاوران سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...