خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [125000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 14 تیر 1398 در زاهدان سالن سینما هلال سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...