کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 4 تیر 1398 در رفسنجان سالن میثاق سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...