کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 95000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 9 تیر 1398 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...