کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: شهر بابک سالن پیام هما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 5 تیر 1398 در شهر بابک سالن پیام هما سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...