کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد تالار حـافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 29 تیر 1398 در خرم آباد تالار حـافظ سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...