کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: زرند سالن اداره کار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [50000 - 20000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 3 تیر 1398 در زرند سالن اداره کار سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...