کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه سالن سینما آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 4 و 5 تیر 1398 در کرمانشاه سالن سینما آزادی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...