» » سالن باغ جهانی اکبریه بیرجند

سالن باغ جهانی اکبریه بیرجند  [محل برگزاری کنسرت ها / خراسان]


آدرس :
بیرجند - خیابان معلم - میدان مادر - باغ و عمارت جهانی اکبریه