کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: بیرجند سالن باغ جهانی اکبریه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] خرداد 1398

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 31 خرداد 1398 در بیرجند سالن باغ جهانی اکبریه سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...