کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 6 تیر 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...