کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] خرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 26 خرداد 1398 در بندرعباس تالار آوینی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...