کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 30 , 31 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [180000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 19 و 20 و 21 و 22 و 30 و 31 تیر 1398 در تهران فضای باز کاخ سعدآباد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...