کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: قزوین سالن فروردین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 , 10 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [130000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 9 و 10 تیر 1398 در قزوین سالن فروردین خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...