کنسرت پرواز همای و گروه مستان

خواننده: پرواز همای و گروه مستان

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] خرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای و گروه مستان ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای و گروه مستان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان 23 خرداد 1398 در شاهرود سالن ذوب آهن سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...