کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] خرداد 1398

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.tiwall.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای و گروه مستان 28 و 29 خرداد 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.tiwall.com ...