کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] خرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 29 و 30 خرداد 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...