کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 , 20 ] خرداد 1398

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 19 و 20 خرداد 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...