کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 21 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [185000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 10 , 21 تیر 1398 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...