کنسرت گروه ایهام

خواننده: گروه ایهام

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 14 , 15 , 16 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [185000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه ایهام ایمیل خود را وارد کنید

گروه ایهام

کنسرت گروه ایهام 4 و 14 و 15 و 16 تیر 1398 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...