کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن هلال احمر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 , 27 , 28 , 29 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 26 و 27 و 28 و 29 تیر 1398 در ساری سالن هلال احمر سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...