» » خانه حاج آقا علی رفسنجان

خانه حاج آقا علی رفسنجان  [محل برگزاری کنسرت ها / کرمان]


آدرس :
رفسنجان - روستای قاسم آباد حاجی - 5 کیلومتری رفسنجان