کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان خانه حاج آقا علی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 14 اردیبهشت 1398 در رفسنجان خانه حاج آقا علی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...