خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: بهشهر سالن هوتو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 10 اردیبهشت 1398 در بهشهر سالن هوتو سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...