کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: سیرجان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 13 اردیبهشت 1398 در سیرجان سالن سینما قدس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...