کنسرت گروه نیوش

خواننده: گروه نیوش

محل برگزاری کنسرت: تهران فرهنگسرای نیاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [90000-120000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه نیوش ایمیل خود را وارد کنید

گروه نیوش

کنسرت گروه نیوش 12 اردیبهشت 1398 در فرهنگسرای نیاوران خرید اینترنتی : https://www.iranconcert.com/?ebuy=10832 ...