» » سالن آزادی تویسرکان

آدرس :
تویسرکان - ابتدای بلوار شهید بهشتی - سینما آزادی