» » سالن منصوری میاندورود

آدرس :
انتهای جاده گهر باران - بعد از روستای تجن لته سفلی - 500 متری دریا - سالن منصوری