کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [170000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 14 اردیبهشت 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...