کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 12 اردیبهشت در زاهدان سالن کارگران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...