کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] اردیبهشت 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 9 اردیبهشت 1398 در ساری سالن سینما سپهر سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...