کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن نگین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [85000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 13 اردیبهشت 1398 در اصفهان سالن نگین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...