کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: سنندج پردیس سینمایی بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [60000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 8 اردیبهشت 1398 در سنندج پردیس سینمایی بهمن سایت خرید بلیط : www.parsbelit.com ...