کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: ایلام سالن فنی و حرفه ای

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 14 اردیبهشت 1398 در ایلام سالن فنی و حرفه ای سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...